Komisi Kerasulan Awam

Komisi Kerasulan Awam adalah perangkat pastoral Keuskupan yang melaksanakan tugas menjalin komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait, demi terlaksananya Arah Dasar Keuskupan dalam bidang pengembangan kerasulan awam, sehingga umat memahami, menyadari dan melaksanakan peran aktif merasul dalam bidang sosial politik dan kemasyarakatan, menjadi garam dan terang dunia, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.

Komisi Kerasulan Awam mengelola kepengurusan, dana dan program serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas komisi kepada Vikjen. Prioritas Program Komisi Kerasulan Awam yang perlu dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan konkret dan nilai-hidup, yang menjadi motivasi berkegiatan dan dibatinkan dalam diri umat dan pelaksana pastoral ialah: 

1. Penyebaran dan peresapan Ajaran Sosial Gereja ke dalam hidup umat beriman.

Maksudnya, mengupayakan pembekalan Ajaran Sosial Gereja (ASG) terhadap umat  yang terlibat dalam bidang pastoral Kerasulan Awam agar mereka lebih mampu dan bersedia menjalankan panggilan khas kaum awam dengan semangat kristiani yang berkobar menyebarkan dan meresapkan ASG itu ke dalam hidup umat beriman.

Nilai yang dihayati, kerasulan garam dan terang. Maksudnya, umat terus-menerus berupaya menggarami (memberi rasa) dan menerangi (memberi inspirasi ajaran tentang kebenaran, keadilan dan kehangatan) dalam karya kerasulannya sebagai awam, di tengah masyarakat.

2. Pendampingan dan pengembangan insan katolik yang menjadi tokoh / pemuka masyarakat baik formal maupun non formal.

Maksudnya, Pastor Paroki dan tim Kerasulan Awam mengupayakan pendampingan dan pengembangan serta peneguhan iman semua umat yang menjadi tokoh / pemuka masyarakat baik formal maupun non formal  yang ada di parokinya.

Nilai yang dihayati, kesatuan dalam perutusan Gereja. Maksudnya, nilai ini sebagai pijakan, agar umat beriman yang menjadi tokoh / pemuka masyarakat tetap menyadari dirinya sebagai orang beriman Katolik yang sedang menjalankan satu dalam perutusan Gereja. (satu Baptisan, satu Tubuh, satu Tuhan).